CATERING GRUPOWY

CATERING GRUPOWY

Przeznaczony dla większej liczby osób w zakres którego wchodzi:

  • Dostawa specjalnych zestawów obiadowych dedykowanych konkretnej grupie docelowej
  • Prowadzenie punktów gastronomicznych: kantyn, stołówek itp.
  • Dożywianie dzieci w szkołach
  • Produkcja wyrobów garmażeryjnych

Opracowywane posiłki oparte są na dietach dostosowanych odpowiednio do zwiększenia wydajności u zarówno u uczniów, studentów, pracowników administracyjnych jak i pracowników fizycznych, produkcyjnych. Przyrządzane przez nas posiłki nie tylko są zdrowe, posiadają odpowiednią kaloryczność ale również nie wykraczają poza granice finansowe wyznaczone przez naszego klienta.